Yerden Isıtma Sistemleri

Döşeme üzerindeki şap içine belli aralıklarla döşenen borulardan sıcak su geçirilerek yapılan ısıtma şekline yerden ısıtma denir. Diğer ısıtma sistemlerinden farklı olarak, yerden ısıtma tesisatında ısı, mahale büyük oranda (%60 ve üstü) ışıma ile yayılır. Bundan dolayı düşük mahal sıcaklıklarında bile konforlu ısınma sağlanmış olur. Yerden ısıtma toz yapmaz ve böceklerin yaşamasını desteklemez, sağlıklıdır. Çünkü; hesap edilerek bulunmuş aslına uygun gerçek ısı miktarları ile uygulanan yerden ısıtma sistemleri,  yapılarda üniform ve insan anatomisine uygun bir yaşama ortamı sağlar. Radyatörlü sistemlere göre ömrü daha uzundur. Yerden ısıtma sistemlerinde Pe-x borular kullanıldığı için çalışma sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak ömürleri en az 50 yıldır. Radyatörler metal malzemeden yapıldığı için ömürleri daha kısadır.